Franky%252520Schutz%252520Fotografie%252

Aanvraag tot terugbetaling

Aangekochte tickets blijven geldig voor de volgende editie van ons evenement. Ben je om persoonlijke redenen verhinderd om Kasteel van Sinterklaas Brugge bij te wonen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verzoek tot terugbetaling indienen.

Voorwaarden

Je kan enkel onder bepaalde voorwaarden een verzoek tot terugbetaling indienen.

  • Je bent om persoonlijke redenen verhinderd om Kasteel van Sinterklaas Brugge bij te wonen op de voorgestelde datum. Een geplande medische ingreep of een geplande vakantie (gepland vóór het ontvangen van je nieuwe tickets) zijn voorbeelden van redenen die geaccepteerd kunnen worden. 

  • In andere gevallen (vb. een huwelijk) zullen we een andere datum voorstellen om Kasteel van Sinterklaas Brugge bij te wonen.

  • Enkel de oorspronkelijke ticketkoper kan een terugbetaling aanvragen.

  • Als je aanvraag in aanmerking komt, zullen wij je vragen om ons ondersteunende documenten te bezorgen. Je kan een aanvraag tot terugbetaling indienen t.e.m. vrijdag 30 april 2021.
     

De federale overheid heeft maatregelen genomen om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van de tickethouders te beschermen. Het ministerieel besluit van 19 maart 2020, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 7 april 2020, 8 juni 2020 en 14 september 2020, is van toepassing.

Kasteel van Sinterklaas Brugge - Meet & greet met Sinterklaas
Kasteel van Sinterklaas Brugge - logo